Echtpaar met hond 120 X 80 X 2  € 1150

Welkom op mijn website, gericht op mensen met interesse in originele beeldende kunst. Ontdek hier een verzameling van unieke kunstwerken die uw interieur tot leven brengen. Laat u inspireren door mijn creativiteit en vakmanschap. Kijk en geniet van de werken van Jeannie op 't Hoog.

Het is ook mogelijk om deel te nemen aan een van mijn schilderweken. Informatie hierover vindt u op de pagina "Cursus volgen". Graag tot ziens.


Welcome to my website, aimed at people with an interest in original visual art. Discover a collection of unique works of art that will bring your interior to life. Be inspired by my creativity and craftsmanship. Watch and enjoy the beauty of art with Jeannie op 't Hoog. It is also possible to participate in one of my painting weeks. Information about this can be found on the "Take the course" page. Hope to see you again.

Weesjes  120 X 80   niet te koop

 Explosie van geluk  100 x 80 X 2  € 990,00

Lentekriebels  100 X 80  €850,00                      

Kracht  60 X 60 X 2  € 790,00

Lijnen uit zwart 100 x 80 x 2 € 950,00

Toverbal  80 X 70 X 2   € 800,00

Lef  in rood 100 x 70  €850

de Kraai  70 x 50  € 650,00

 Vogelvlucht 100 X 80  €  890,00

Aardlagen 80 X 70  € 825,00

Blauwe noppen 70 x 50 €650,00                          

Golf  120 X 80 X 2cm   € 1000,00

Kustlijn 40 x 40  € 330,00

Mijn stijl is sferische abstract; geabstraheerde landschappen/mensen. Expressief, gevoelig en kleurrijk. Ik schilder met acrylverf en experimenteer door structuur en materialen aan te brengen in de eerste laag. Ik werk laag over laag, haal weg of voeg toe. Ik blijf zoeken naar  nieuwe mogelijkheden op het doek. Er lijkt geen reden te zijn, maar ik ervaar het als een beeldenstroom van binnen naar buiten. Hierop heb ik geen controle en wordt ik steeds gevoed door het leven zelf. De storm van verwarring en geweld in de wereld ervaar ik als een indringer die zich heftig aan mij opdringt. Hierdoor voel ik de behoefte aan schoonheid en verwondering, wat als voeding contrasteert op vernietiging van natuur, volken, normen, etc.

My style is spherical abstract; abstracted landscapes/people. Expressive, sensitive and colorful. I paint with acrylic paint andexperiment by adding structure and materials in the first layer. I work layer upon layer, removing or adding. I keep looking for new dimensions on the canvas. There doesn't seem to be a reason, but I experience it as a flow of images from inside to outside. I have no control over this and it is always fueled by life itself. I experience the storm of confusion and violence in the world as an intruder that forcefully imposes itself on me. This makes me feel the need for beauty and wonder, that which as nourishment contrasts with the destruction of nature, peoples, norms, etc.

Vloeibaar  80 X 60 € 800,00

Uitdaging  80 x60 €  840,00

Avondgloed  60 x 60  € 660,00

 Waterval  70 X 50  € 660,00

Regenwolk  80 X 60  € 670,00

Mistvlaag 60 x 50  € 500,00

de Engel  -  verkocht

Blue zone - verkocht

 rivier 65 x 45 € 605,00

Polder 70 x 50 € 660,00

Eb   40 x 30  € 450

 Sereniteit  60 x 50  € 500,00

 Overvloed - verkocht

Samenkomst  - verkocht

Als kind was ik al bewust van de natuur om mij heen. Ik zie mijzelf nog fietsen door bossen en velden als 10 jarige en werd steeds opnieuw verwonderd. Ook het behalen van de 1e prijs met een straattekening  in ons dorp, heeft mij gemotiveerd. Dit proces heeft zich verder ontwikkeld gedurende het huwelijk met mijn partner/kunstenaar. Ik ging opnieuw tekenen en schilderen en volgde 3 jaar de Kunstacademie. Door een fatale breuk aan mijn rechter arm kwam deze opleiding abrupt tot stilstand en mijn ontwikkeling als kunstenaar met drie jaar opgeschort. Ik was zodanig gehandicapt dat ik geen potlood kon vasthouden. Na jaren therapie  ben ik weer begonnen met tekenen en schilderen. Door deze overwinning is mijn motivatie toegenomen. Schilderen is een wezenlijk deel van mijn leven geworden om uiting te geven aan mijn genezing en mijn leven. Ik ga door met onderzoeken en naar buiten brengen. 

Sinds 2009 schilder ik in mijn eigen atelier en samen met kunstenaars. Inspiratie haal ik onder andere uit het werk van Monet, Turner, Antoni Tapies, Richter, Uwe Poth, Per Kirkeby. 


As a child I was already aware of the nature around me. I can still see myself cycling through forests and fields as a 10 year old and I was amazed again and again. Winning 1st prize with a street drawing in our village has also motivated me. This process continued to develop during the marriage with my partner/artist. I started drawing and painting again and attended the Art Academy for 3 years. Due to a fatal fracture to my right arm, this training came to an abrupt halt and my development as an artist was suspended for three years. I was so handicapped that I couldn't hold a pencil. After years of therapy, I started drawing and painting again. This victory has increased my motivation. Painting has become an essential part of my life to express my healing and my life. I will continue to investigate and bring it out.Since 2009 I have been painting in my own studio and together with artists. I get inspiration from the work of Monet, Turner, Antoni Tapies, Richter, Uwe Poth, Per Kirkeby, among others.

Neem contact op

Laat het me weten als u geïnteresseerd bent in een schilderij of samenwerking.

Kijk ook even wanneer en waar mijn exposities zijn. Ik hoop u ook daar te ontmoeten. 


Please let me know if you are interested in a painting or collaboration. Also check when and where my exhibitions are. I hope to meet you there too.


K.v.K. 86833987